Вили Чала

chala-bg.com

Село Чала се намира на 8км. от село Борино в западната част на Орфеевата планина Родопи.

Името му произлиза от турската дума "Чал"-висок планински връх с ливади за паша.

В селото живеят около 200 души, занимаващи се с отглеждането на картофи, крави и овце.

Хората са го заселили заради тучните ливади по които са пасли стада.

От околностите на селото се разкриват впечатляващи панорамни гледки към село Ягодина.

В близост са защитените обекти: " Ягодинска пещера" и "Дяволския мост"

На 2км. югозападно от с.Чала се намира най-високата точка - връх "Виденица" /Гьозтепе/ висок 1652м.

При ясно време се вижда "Бяло море".

Археологическите разкопки дават основание за предположението за известното в древността светилище на бог Дионисий, стопанисвано от тракийското племе "Беси".

Навърха се намирала ротонда с колонада и кръгъл отвор на покрива,

както и олтар за жертвоприношение.

Останките вероятно са от този храм.

Времето е измило доста от скалните масиви, но са видими скални площадки, стена от сух зид.

Мястото има енергийна сила и лековита вода.

Самият връх представлява интерес и е обект на посещение от туристи.

До него се стига по обозначена пътека. 

Природата на територията на селото е живописна, разполага с прекрасни места за излет и подслон, богата на животински и растителни видове - основно предизвикателство за развитие на селския туризъм през четирите сезона на годината.

Животинският свят е много богат на видове:

като се започне от дивите животни, които са и обект на лов (заек, лисица, вълк, чакал, сърна,елен, свиня, коза и др.)

различни видове птици (сова, орел, сокол, яребица, кукувица, гургулица, кълвач и др.)

насекоми, влечуги и др.

Растителният свят е разнообразен, като се започне от дървесни видове:

иглолистни, широколистни и смесен тип гори (ела, смърч, бял и черен бор, габър, дъб, бук, бреза и др.)

храсти (хвойна, клек, къпини, малини, шипки, трънки и др.)

тревисти видове  - тук е най-голямото разнообразие на билки за това и говорим за пищни ливади, плодови тревисти видове(черна, червена боровинка, горска ягода и др.)

Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish

Copyright © 2014. All Rights Reserved.